martes, 25 de diciembre de 2012

"A MES AMIS DE BARCELONÁ (OH, LA-LA...)": DEDICATORIA DE MIQUE EN MI ALBUM FRANCÉS...